Peloidní obklad

Peloidní obklad

Peloidní obklad je léčba pomocí sáčku s prohřátou rašelinou, kdy se sáček přiloží na příslušnou část těla. Dochází k pomalému předávání tepla do organismu.

Obklad se používá při onemocnění pohybového aparátu, trávicího traktu, má protibolestivý účinek.

Peloidy se dělí na humolity a bahna. Humolity se dělí na rašeliny a slatiny. Pro aplikaci peloidu v rámci pozitivní (teplé) termoterapie není kritický rozdíl, zda aplikujeme rašelinu nebo slatinu. Druh peloidu je využíván dle toho, jaké ložisko má dané lázeňské místo k dispozici. Mnohé lázně však peloidy musejí dovážet.

HOTEL SPA SMETANA - VYŠEHRAD v Karlových Varech hodnocení